ABOUT ME


About my work

Photography is a lifelong journey for me. It is a beautiful craft with never-ending challenges and constantly new opportunities. It is an ever new andcreative process, and that is what I like about it. 

I was born in 1973 in Prague. I have been interested in photography since mychildhood. Already at the age of 10 I made a resolute decision to become a photographer. In 1995, after finishing my studies of “photography”, I established my own studio Ateliér, and since that time I have been working exclusively as a freelance photographer. 

At the beginning of my professional career in photography I took pride inbeing able to imitate any photographic style. Today I know that this is too daring. One can imitate lighting or an atmosphere, but it is impossible to replace the personality of the maker which is absolutely unique. Thus, I too realized that I have an original and characteristic style. It was, however, thehardest lesson for me, especially to come up with my own approaches and techniques, to try different kinds of lighting and to evoke moods in photographs. I enjoy it even today, and I believe my work proves it.

I regard myself as a typical advertising photographer who has, however, avery wide portfolio and extensive experience in an absolute majority of existing photographic fields. I consider this my strongest competitive advantage. I offer not only a wide portfolio of genres but also of rendering styles. Every commission represents for me a new challenge. The things I do are never the same, and I have to come up with new solutions again and again. I enjoy doing varied work, and I thus work both on sites and in the studio. I work for big advertising agencies, multinational companies, as well as for small firms. In recent years I have extended the portfolio of my services to include the production of photographic orders and post-production. At present I am prepared to solve even very complex tailor-made orders. In such cases, in order to meet the specific requirements for every individual projectI set up a team which is mostly made of independent professionalsfrom many fields and activities. This approach ensures great effectiveness and precise tuning of the whole process according to the needs of the customer. I offer tailor-made solutions, solutions which do work and where price matches performance. 

I am very pleased by your interest in my work, and I am looking forward to our cooperation.

Jan Brunclík

PHOTOGRAPHER | JAN BRUNCLIK

O mé práci

Fotografie je pro mne celoživotní cesta. Krásné řemeslo s nikdy nekončícímivýzvami a novými příležitostmi. Je to stále nový a tvořivý proces a to mne baví.

Narodil jsem se v roce 1973 v Praze. O fotografii jsem se zajímal od dětství. K pevnému rozhodnutí stát se fotografem jsem dospěl již v 10 letech. Po ukončení studií “fotografie” jsem v roce 1995 založil vlastní Ateliér a od té doby se živím výhradně jako fotograf na volné noze.

V počátcích mé professionální fotografické kariéry jsem si zakládal na tom, že dovedu napodobit jakýkoli fotografický styl. Dnes je mi jasné, že to je příliš smělé. Možné je napodobit světlo, atmosféru, ale nelze nahradit osobnosttvůrce, která je jedinečná. Proto jsem brzy zjistil, že i já mám originální acharakteristický styl. Byla to pro mne ale ta největší škola, vymýšlet své vlastní postupy a techniky. Pokoušet se o různé druhy svícení a náladfotografií. Mám to rád dodnes a věřím, že je to na mé práci vidět.

Sám sebe vidím jako typického reklamního fotografa, ovšem s velmi širokým portfoliem a obrovskými zkušenostmi z naprosté většiny existujících oborů fotografie.V tom spatřuji i svou největší konkurenční výhodu, nabízím nejenširoké portfolio žánrů, ale i stylů zpracování. Každá zakázka je pro mnenovou výzvou, věci které dělám nejsou nikdy stejné a já musím znovu a znovuvymýšlet nová řešení. Rád dělám rozmanitou práci, proto pracuji na lokacích stejně jako ve studiu. Pro velké reklamní agentury, nebonadnárodní společnosti, stejně jako pro menší firmy.V posledních letech jsem rozšířil portfolio služeb o produkci fotografických zakázek ipostprodukci. Dnes jsem připraven řešit i velmi složité fotografické zakázky na klíč. V takovém případě na jednotlivé projekty sestavuji tým přesně dle konkrétních požadavků a složený převážně z nezávislých profesionálůmnoha oborů a činností. Tento přístup zajišťuje vysokou efektivitu a přesnévyladění celého procesu potřebám zákazníka. Nabízím řešení na míru, řešení které je funkční a v dobrém poměru cena výkon. 

Velmi mne těší váš zájem o mou práci a těším se na naši spolupráci.

Jan Brunclík

© Advertising photographer | Jan Brunclik
Production and Post-production service
Using Format